Isa, Poeg ja Püha Vaim

Sun 05.08 16:00
Sun 05.08 17:00
Лекция
EST

Isa, Poeg ja Püha Vaim. Kuna seitsmendast sajandist kuni üheksateistkümnenda sajandi lõpuni oli meie planeedil inimkonna jaoks suletud igasugune esoteeriline informatsioon. Kui selle "pimeduse" perioodi algul tegid teadus ja religioon veel koostööd, siis hiljem pöörasid nad teineteise vastu ja läksid siis oma teed... Domineeris eksoteeriline maailmakäsitlus, kus uuriti ainult maailma nähtumuslikku külge: teadus muutus hingetuks ja religioon ei jäänud oma religioossete institutsioonidega esimestest sammugi maha. Selline lineaarne lähenemine Loodule teenis igati ära nimetuse "Pime Keskaeg". Praegugi veel ärgatakse raskest unest, et avada simad jumalikule loovusele. Üks vaprust nõudev karm õppetund lõppeb, et teha ruumi uuele energiale, kus Kolmainsuse fenomeni sisu saab kohasemaks esoteerilisele füüsikale, nimetan seda Esotsentrismiks! Elementaarosakeste jagunemine on siiski lõplik, vastupidiselt praegustele teaduskotsepsioonidele. 

Parimat! 

Tõnu Aru

 

Universumis on kaks jõudu --

Hirm on lõputult ahvatlev ja moonutav,

Armastus lihtsalt on