Ю-2016,15,14 Малле Раус - Кинезиолог

KINESIOLOOGIA  http://www.kinesioloogia.com/

На фестивале: гимнастика по балансировке меридиан, мастер-класс по мышечному тестированию

Festivalil

- meridiaanivõimlemi

- praktilise töötoa lihastesti õppimiseks

KINESIOLOOGIAon viimaste aastakümnete uusimaid ja efektiivsemaid psühhofüsioloogilise korrektsiooni meetodeid, mis baseerub Hiina energiaõpetusel ja tegeleb energia ringlusega inimese kehas. Hiina energiaõpetuse kohaselt sõltub inimese tervis tema eluenergia vabast voolust. Inimest vaadatakse kui ühtset tervikut: nii tema kehaline kui ka vaimne tervis sõltub eluenergia vabast voolust. Kinesioloogia rajas 60.-ndate aastate algul USA kiropraktik dr.George Goodhearth. Ta avastas üksikute lihaste seose energiameridiaanidega ning et meridiaani kindlate punktide mõjutamisega saab energiavoolu aktiveerida.Kinesioloogia abil saab taastada aju poolkerade vahelise seose ning aju ja keha vahelise koostöö. Kinesioloogia on terviklik meetod, kuna seda on või malik kasutada kõigis eluvaldkondades. Ta järgib vana Hiina põhimõtet, et tervis on saavutatud alles siis, kui kõik inimese elus on energeetilises tasak aalus, st. omavahel kooskõlas. Kui te olete terve, võite kinesioloogiliste meetode itega välja selgitada, kuidas tesaaksite teha oma elu veelgi täiuslikumaks, kui see on praegu. Te õpite selgemini vahet tegema, mis teid teie isikliku potentsiaali (teie võmete või kehaliste oskuste, teie elurõõmu, teie suhtlemisosk
use) rakendamisel segab või toetab.
Lihasetest on mitmetes ametites kasutatav:
* arst võib lihasetesti abil valida välja patsiendi jaoks sobiva ravimi
* õppenõustaja selgitab välja individuaalsed harjut used, mis soodustavad õppimist
* psühholoog võib kinesioloogia abiga nähtavale tuua patsendi varjatud tunded.

 


Kinesioloogia alased teadmised olen omandanud Saksamaal
International Kinesiology College's (IKC).  Instruktor olen alates november 2001.
E-mail: Malle.Raus@gmail.com
Telefon: 55 648 625 

Helistamise ajad: Hommikuti: 8.00-9.00 Õhtuti: 18.00-19.00